UWAGA! Strona wykorzystuje tzw. pliki cookie - zapamiętuje dane na twoim urządzeniu końcowym. Jeśli się z tym nie zgadzasz możesz zmienić ustawienia w swojej przeglądarce, ale może to spowodować jej nieprawidłowe działanie. Dowiedz się więcej tutaj 
Podając jakiekolwiek dane osobowe w formularzach lub jakąkolwiek inną drogą komunikacji z naszą firmą robisz to dobrowolnie i wyrażasz zgodę na ich przetwarzanie zgodnie z naszą polityką prywatności.

Polityka prywatności i zasady przetwarzanie danych osobowych

UWAGA! Hurtownia Farmaceutyczna MONIKA prowadzi przede wszystkim sprzedaż dla podmiotów gospodarczych (firm) i w niewielkim stopniu przetwarza dane osobowe osób fizycznych.
Korzystając z naszej strony internetowej wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych analitycznych pozwalających m.in. personalizować ofertę (za pomocą cookie) bez przetwarzania danych identyfikujących konkretną osobę.
Podanie danych osobowych w formularzach jest konieczne w celu realizacji zamówień, komunikację z klientami (odpowiedzi na zapytania) itp. celów. Przekazane dane osobowe podlegają ochronie i są przetwarzane w sposób zgodny z aktualnymi przepisami, wg. zasad przedstawionych poniżej.

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest „MONIKA” Monika Borycka Hurtownia Farmaceutyczna;

2. Twoje dane osobowe, uzyskane w związku z korzystaniem ze strony internetowej administratora danych, przetwarzane będą w celu związanym z przedstawieniem profilu działalności Administratora, oferowaniem produktów, ułatwieniem kontaktu;

3. na stronie internetowej Administrator używa technologii takich jak pliki cookie, do zbierania przetwarzania danych osobowych w celu personalizowania treści i reklam oraz analizowania ruchu na stronie;

4. danymi osobowymi, które mogą być przetwarzane w związku z korzystaniem ze strony internetowej www.hf-monika.pl są wszelkie dane pozwalające na Twoją identyfikację np. imię nazwisko, telefon, adres e-mail, adres IP;

5. posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem;

6. masz prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych;

7. podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale może być konieczne, abyśmy mogli nawiązać kontakt i przyszłą współpracę;

8. podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest art. 6 ust. 1 lit. b  rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) - dalej RODO, (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której jesteś stroną lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy), art. 6 ust. 1 lit. c RODO (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, który ciąży na Administratorze Danych, takiego jak np. obowiązek archiwizacyjny) oraz art. 9 ust. 2 lit. f RODO (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń).

 

DEBUGGER_LOG
    [0] => index _GET 
array (
  'id1' => 'dane_osobowe',
)
    [1] => page

/DEBUGGER_LOG